เต๋าของเทพบกเฉีย

บอร์ด ความรัก,เต๋าของเทพบกเฉีย ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสเต๋าของเทพบกเฉีย////1 มีนาคม ค.ศ. 2018 หรือเมื่อสี่ปีก่อนผมเคยไปนั่งบำเพ็ญลมปราณในวิหารเต๋า จังหวัดภูเก็ตที่นี่มีศาล "ซำเช้งเต้าจ้อ 三清道祖"หรือศาลปรมาจารย์ทั้งสามแห่งลัทธิเต๋า ซึ่งได้แก่ หง่วนซี่เทียนจุนหรือปฐมเทพ ไท่ส่องโล้กุนหรือเหล่าจื้อ และเล็งโป้เทียนจุนหรือประธานครู ... เป็นศาลเจ้าหลักและมี ศาล"ซันกวนต้าตี้ 三官大帝"(ซำก้วนไต่เต่ หรือศาลแห่งสามเทพผู้ดูแลฟ้า ดิน น้ำ หรือเทพฟ้า เทพดิน และเทพน้ำ) เป็นศาลเจ้ารองผมนั่งบำเพ็ญลมปราณกรรมฐานเพียงลำพังในวิหารเต๋าช่วงเช้าตรู่วันนี้อากาศกำลังเย็นสบายและอยู่ท่ามกลางแมกไม้ เพราะหลังวิหารเป็นป่าละเมาะ นี่เป็นส่วนของชานเมืองภูเก็ตที่ไม่พลุกพล่านและมีบรรยากาศที่เป็นธรรมชาติผมรู้สึกว่าตัวเองหลุดเข้ามาอยู่ในอีกโลกหนึ่ง ซึ่งเป็นโลกของเต๋า และโลกของเทพเจ้าจีนผมขับรถจากกรุงเทพมาภูเก็ตเพื่อมาที่วิหารแห่งนี้ แล้วเหมือนพลัดมาอยู่อีกมิติหนึ่งเมื่อคืน เทพ "บกเฉีย 木車" (พี่ชายคนรองของเทพนาจา) ได้ลงมาในร่างทรงเพื่อสนทนาเรื่องเต๋ากับผมดูเหมือนว่า เทพบกเฉียเป็นผู้ดูแลวิหารนี้คล้ายๆตำแหน่ง "ผู้จัดการทั่วไป"เท่าที่ผมฟังมา เทพบกเฉียช่วยรักษาโรคร้ายให้แก่ผู้ศรัทธาวิหารนี้มาหลายคนแล้ว รวมทั้งชี้แนะแก้ปัญหาธุรกิจให้แก่ผู้ศรัทธาวิหารนี้มาหลายคนแล้วเช่นกัน คือมีฤทธิ์คล้ายๆเสด็จเตี่ยกรมหลวงชุมพรฯคุรุเทพของผมเทพบกเฉียท่านเรียกผมว่า "อาตี๋จอหงวน"แถมยังบอกว่า ตอนท่านเห็นผมครั้งแรก ท่านเห็นเทพสี่กร (พระวิษณุนารายณ์) กับเทพที่มีเศียรเป็นช้าง (พระพิฆเนศ) คอยดูแลผมอยู่"อาตี๋จอหงวน อั้วฟังเรื่องวิถีบำเพ็ญของลื้อที่ลื้อเล่าให้คนในตำหนักฟังในคืนแรกที่ลื้อมาที่นี่ อั้วชื่นชมและเห็นด้วยกับลื้อนะ เพียงแต่เรื่องนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อนคนแต่ละคนมีระดับและภูมิธรรมไม่เท่ากัน จึงเป็นเรื่องยากที่ผู้คนจะเข้าใจสิ่งที่ลื้อตัองการจะถ่ายทอด อั้วจึงลงมาคุยกับลื้อเอง ..""ตั้งใจฟังให้ดีนะ อาตี๋จอหงวนเต๋าคือวิถีที่มุ่งเหนือกาลเวลาเต๋ารู้ทุกข์ก็จริงแต่ไม่ยอมรับทุกข์และไม่จำนนต่อทุกข์เต๋าไม่ทะเยอทะยานด้วยความอยากแต่เต๋าอยู่อย่างท้าทายความเปลี่ยนแปลงของโลกโดยไม่หวั่นไหวเต๋ามุ่งตรงไปข้างหน้า โดยไม่ยึดติดกับอดีต ไม่หันไปมองอดีต..""เต๋าเป็นวิถีของคนตรง ที่ซื่อตรง มุ่งตรงอย่างเรียบง่าย""การเข้าถึงเต๋าคือการทำให้สายน้ำย้อนกลับจากที่ต่ำสู่ที่สูง โดยการทำให้น้ำสลายตัวตนกลายเป็นไอ แล้วขึ้นไปหลอมรวมกับฟ้า..""คุณสมบัติที่แท้จริงของเต๋าคือความเยือกเย็นเหมือนน้ำ จากความเยือกเย็นของจิตนี้ จะนำไปสู่ความอ่อนโยนของจิต ของกาย และการกระทำของผู้นั้น คือเป็นไท้เก๊ก(ไท่จี๋ 太極)""เต๋าคือการอยู่เหนืออารมณ์ทั้งปวง นี่คือคำสอนที่เหล่ากง (เหล่าจื้อ) สอนอั้ว และอั้วอยากถ่ายทอดให้ลื้อ อาตี๋จอหงวน"......เทพบกเฉียเมตตาผมมากเหลือเกินเพราะท่านอุตส่าห์เจิมตั่ง(ที่นั่งกรรมฐานแบบเต๋า)ให้ผมและร่ายมนต์กำกับตั่งตัวนี้ เพื่อให้ผมสามารถสื่อทางจิตกับเทพบกเฉียได้หากนั่งภาวนาบนตั่งนี้สี่ปีผ่านไปแล้ว หลังจากที่ตัวผมได้ใช้ตั่งตัวนี้นั่งบำเพ็ญลมปราณกรรมฐานที่ห้องกรรมฐานของผม ซึ่งผมนั่งบำเพ็ญลมปราณกรรมฐานบน "ตั่งวิเศษ" ตัวนี้ตราบจนวาระสุดท้ายของชีวิตผมเพราะความรู้ทางจิตต่างๆของผมในช่วงหลังล้วนมาจากช่องทางนี้สี่ปีที่ผ่านมานี้ เต๋าของเทพบกเฉียกับเต๋าของผมได้กลายเป็นเนื้อเดียวกันอย่างไร้ตะเข็บรอยต่อเต๋าที่มุ่งเหนือกาลเวลาเต๋าของคนตรงที่ซื่อตรงและมุ่งตรงผมรู้ด้วยใจตนเองว่าตัวผมได้รุดหน้าทางจิตไปอีกก้าวใหญ่ในช่วงสี่ปีนี้โดยเฉพาะในช่วงระหว่างปี 2020-2021 ที่กักตัวบำเพ็ญอยู่ที่บ้านเพราะวิกฤตโควิดชีวิตที่เหลือหลังจากนี้ของผม เพียงมุ่งตรงเข้าถึงเต๋า ดุจสายน้ำที่ไหลย้อนกลับจากที่ต่ำสู่ที่สูง โดยทำให้น้ำสลายตัวตนกลายเป็นไอขึ้นไปหลอมรวมกับฟ้าเท่านั้นสุวินัย ภรณวลัย