ในการแสงหาความรักที่แท้ หรือสภาวะที่สูงส่งสุดสูงของความรักนั้น

ในการแสงหาความรักที่แท้ หรือสภาวะที่สูงส่งสุดสูงของความรักนั้น

บอร์ด ความรัก,ในการแสงหาความรักที่แท้หรือสภาวะที่สูงส่งสุดสูงของความรักนั้น ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสในการแสงหาความรักที่แท้ หรือสภาวะที่สูงส่งสุดสูงของความรักนั้น ... สุดท้ายผมกลับพบว่าที่สุดของความรักคือ 'ตัวรู้' อันบริสุทธิ์ล้วนๆในสภาวะที่ผมมีแต่ 'ตัวรู้' ล้วนๆรักของผมพลันปราศจากตัวตนจนมีแต่ความตระหนักรู้อย่างบริสุทธิ์ล้วนๆเท่านั้นรักที่มีตัวตน คือรักที่ยังต้องการเติมเต็มให้ตัวตนมันโหยหาความอิ่มเอมที่ไม่มีวันถมเต็มของตัวตนผมได้ฝึก 'ตัวรู้' ในตัวผม จนกระทั่งมันกลายเป็น 'ตัวรัก'รักที่มีแค่การตระหนักรู้ ... รักที่เป็นแค่การรู้เฉยๆผมได้เข้าถึง 'รู้' ที่เป็น 'รัก' ล้วนๆ อย่างไร้ตัวตนใดๆเพียงแค่รักอย่างไม่เรียกร้องเป็นเพียงรักเฉยๆอย่างสักแต่ว่ารัก........นี่คือ 'รัก' ที่ได้กลายเป็น 'ปัญญา'อย่างสมบูรณ์พรัอมของผมที่สุดของการแสวง 'รู้' ของผมเป็นอย่างนี้ปลายทางแห่งการเสาะหาที่สุดแห่งรักของผม... กลับเป็น "สิ่งนั้น"สุวินัย ภรณวลัย