แสวงหาความรู้แจ้ง แต่แสวงหามันด้วยความหลง เพราะดัดแปลงธรรมของตถาคต ให้มารับใช้จริตของตัวเอง ปรนเปรออัตตาของตัวเอง

บอร์ด ความรัก,แสวงหาความรู้แจ้งแต่แสวงหามันด้วยความหลงเพราะดัดแปลงธรรมของตถาคตให้มารับใช้จริตของตัวเองปรนเปรออัตตาของตัวเอง ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสแสวงหาความรู้แจ้งแต่แสวงหามันด้วยความหลงเพราะดัดแปลงธรรมของตถาคตให้มารับใช้จริตของตัวเองปรนเปรออัตตาของตัวเองปากพร่ำบอกว่าบูชาตถาคตแต่ที่จริงบูชาอัตตาของตนต่างหากโดยแค่แอบอ้างตถาคตดุจกาฝากเพื่อมาหล่อเลี้ยงอัตตาของตัวเองเท่านั้นแม้จะพลัดหลงจากทางเอกของตถาคตไปไกลมากแล้วแต่โอกาสที่จะตื่นรู้โพธิจิตในตนยังมีอยู่เสมอแม้จะบูชาและศรัทธาธรรมกายของตถาคตอย่างผิดๆและอย่างหลงผิดตถาคตย่อมไม่มีวันทอดทิ้งเธอแม้ว่าเส้นทางที่เธอจะหวนคืนสู่ตถาคตนั้นจะเนิ่นช้ายาวไกลก็ตามวิถีคือความรู้แจ้งเรามีอยู่แล้วในทุกสิ่งที่เราแสวงหาเราเป็นอยู่แล้วในสิ่งที่เราต้องการจะเป็นโดยไม่ต้องพึ่งผู้อื่นผู้ใดเลยนอกจากเราต้องพึ่งตนเองในการปลุกตถาคตที่ดำรงอยู่ในตัวเราให้ตื่นขึ้นมาด้วยความตระหนักรู้อย่างบริสุทธิ์ของตัวเราเองไม่มีเส้นทางสู่ความรู้แจ้งแต่ตัวความรู้แจ้งต่างหากคือเส้นทางนั้นเราไม่อาจเข้าถึงความสงบเย็นด้วยวิธีการที่อหังการ ร้อนรน ปรุงแต่ง และมโนไปเองเราไม่อาจเข้าถึงความรักด้วยการยึดครอง หรือครอบครองเราไม่อาจเข้าถึงความจริงด้วยเล่ห์กลใดๆ"ความอัศจรรย์ของอนิจจัง" ต่างหากทำให้เราดื่มด่ำกับชีวิตได้อย่างลึกซึ้งและยาวนานเราต้องเผชิญทุกข์เราต้องรู้ทุกข์จาก "การล่มสลายของโลกทั้งใบ" ของเราก่อนเมื่อนั้นแหละ ที่เราจะได้สัมผัส "ธรรมกายของตถาคต" ที่เราเฝ้าแสวงหามานานสุวินัย ภรณวลัย