กุนซือ กับ กรรมโยคะ

กุนซือ กับ กรรมโยคะ

บอร์ด ความรัก,กุนซือกับกรรมโยคะ ประสบการณ์ช.. โพสท์โดย มารคัสกุนซือ กับ กรรมโยคะ/////การเข้ามาร่วมสร้างพรรคไทยภักดีของผมในฐานะกุนซือ (軍師) ทางเศรษฐกิจ คือโอกาสในการได้บำเพ็ญ "กรรมโยคะ" (selfless action) สำหรับผม ... โอกาสที่มีน้อยคนนักจะได้รับในชีวิตจริงตัวผมหาได้มีจุดมุ่งหมายทางโลกอย่างอื่นเป็นแรงผลักดันเลยเพราะโดยส่วนตัวผมถือว่าตัวเองได้ประสบความสำเร็จทางโลกในทุกๆด้านแล้ว ตัวผมมิได้มีความกระหายแสงหรือความทะยานอยากทางโลกใดๆทั้งสิ้นอีกแล้วแต่เพราะตัวผมมีโอกาสได้บำเพ็ญ "กรรมโยคะ" ในภาคปฏิบัติจริงท่ามกลางเกมแข่งขันต่อสู้ทางการเมืองที่เข้มข้นด้วยต่างหาก ที่เป็นความท้าทายและน่าสนใจยิ่งสำหรับตัวเองกรรมโยคะ คือ วิถีการกระทำที่ถูกต้องทางจิตวิญญาณโดยใช้ "การกระทำ" เพื่อเข้าถึง "การไม่กระทำ" ผ่าน "อุตมญาณ" อันมีบรมวิญญาณเป็นอุตมเหตุ อันเป็นญาณที่สมบูรณ์ในตัวเองผมต้องใช้ "โยคะกรรมฐาน" หรือลมปราณกรรมฐานอบรม "อุตมญาณ" ในตนเพื่อเอาชนะจิตสำนึกฝ่ายอินทรีย์หรือจิตสำนึกฝ่ายอหังการในตน ท่ามกลางสถานการณ์ร้อนแรงที่เต็มไปด้วยคลื่นแห่งการเปลี่ยนแปลงไม่หยุดหย่อน"จงอยู่ในโลก แต่อย่าอยู่กับโลก"นี่คือคำสอนของพระกฤษณะผู้เป็นอวตารขององค์วิษณุนารายณ์ และเป็นแก่นแท้ของกรรมโยคะมนุษย์จะยกตนให้สูงส่งขึ้นได้ก็ด้วยกรรมโยคะหรือการทำหน้าที่ของตนให้กลมกลืนกับเจตจำนงของฟ้าเท่านั้น"การกระทำ" ทุกอย่างมิใช่สิ่งใดอื่น นอกจากการปล่อยคลื่นสั่นสะเทือน (vibration) ออกมาเท่านั้นการทำชั่ว เป็นการสั่นสะเทือนที่ไร้ระเบียบใครที่เคยศึกษาสาส์นจากวารีเรื่องผลึกของน้ำจะเข้าใจความจริงเรื่องนี้เป็นอย่างดีส่วนการทำดีเป็นการสั่นสะเทือนที่ดึงดูดนำผู้ปฏิบัติสู่พระพุทธะหรือบรมวิญญาณการบำเพ็ญกรรมโยคะ คือการยกตนหรือถอนตัวตนจากอาณาแห่งการสั่นสะเทือนจากโลกแห่งวัตถุ เข้าสู่อาณาอันประณีตของจิตโดยมีปลายทางอยู่ที่อาณาที่ไร้การสะเทือนของบรมวิญญาณหรือ มหาสุญญตาซึ่งอยู่เหนือกิจกรรมของสิ่งสร้างทั้งปวงการกระทำโดยไม่กระทำในความหมายทางจิตวิญญาณ ควรถือเป็นเป้าหมายของชีวิต ซึ่งจะเข้าถึงได้ด้วยความพากเพียรและด้วยการทำกิจกรรมเพื่อการหลุดพ้นจากมายาอย่างแน่วแน่ทุกกิจกรรมที่นำไปสู่จิตเดิมแท้หรือจิตพุทธะหรือพระเจ้า คือ กรรมโยคะสุวินัย ภรณวลัย